503120366 | 502518088 | 501313444
najlepsza zdawalność
Zobacz nasze lokalizacje

Miejsca gdzie prowadzimy kursy

EGZAMINY

OPŁATY  ZA  EGZAMIN  PROSZĘ  WPŁACAĆ NA RACHUNEK KONTA BANKOWEGO

 NR   14 1020 4476 0000 8102 0017 0233 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach
ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Dziennik Ustaw z 2013 r. poz.476 rezygnacji z egzaminu, bez poniesienia konsekwencji finansowych można dokonać:
➡️W formie pisemnej złożonej osobiście lub przesłanej drogą pocztową na adres ośrodka - za datę zgłoszenia rezygnacji uznaje się datę doręczenia.
➡️W przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji nastąpi nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym egzaminem, opłata za egzamin podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnego egzaminu.
➡️W przypadkach losowych dyrektor ośrodka egzaminowania może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa w ust. 4 (§ 11.1 ust. 6 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 232).
➡️Osoba egzaminowana może złożyć pisemny wniosek o przesłanie swoich dokumentów egzaminacyjnych do innego Ośrodka lub Miejsca Egzaminowania.
Więcej informacji na temat egzaminów na stronie WORD
http://www.word.siedlce.pl/

Zapisy on-lineZaufane opinie