503120366 | 502518088 | 501313444
najlepsza zdawalność
Zobacz nasze lokalizacje

Miejsca gdzie prowadzimy kursy

Kurs prawa jazdy kategorii D

Kategorie

PRAWO JAZDY KAT D uprawnia do:

- kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

• Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. D  jest:

- ukończenie  wymaganego  wieku -  Skończone 24 lat.

- Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii:

»D i D+E wynosi 21 lat.

-Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:

»23 lata lub
»21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.
- prawo jazdy kategorii B

- wniosek do Prawa Jazdy ( druk do pobrania w biurze OSK MARCIN)

- uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,( MOŻLIWOŚĆ U NAS W BIURZE)

- uzyskanie orzeczenia psychologicznego(MOŻLIWOŚĆ U NAS W BIURZE)

- wyrobienie profilu kierowcy ( w Wydziele Komunikacje- trzeba się udać z orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, wnioskiem,  zdięciem- na wprost)

 

Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny odbywa się w  WORD-IE w Siedlcach lub w Łomży  (trzeba posiadać dowód osobisty lub paszport).

Istnieje mozliwość zdawania egzaminu naszym autobusem po wcześniejszym uzgodnieniu.


PO ZDANYM EGZAMINIE TRZEBA OPŁACIĆ WYDANIE PRAWA JAZDY W WYDZIALE KOMUNIKACJI - 100,50 ZŁ

 

 

+ EGZ TEORETYCZNY  33,00zł

+ EGZ PRAKTYCZNY 203,00zł

  

 

LICZBA  GODZ CZĘŚCI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA = 20


LICZBA GODZ CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ = 40 LUB 60


DO USTALENIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO TRZEBA MIEĆ OPŁACONY CAŁY KURS, POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT.

EGZAMIN PAŃSTWOWY MOZNA USTALIĆ SAMEMU LUB PRZEZ BIURO OSKMARCIN ( PO OPŁACENIU EGZAMINU)

 

 

Szkolenie teoretyczne : 20 godzin  (20 x 45 min.),


Szkolenie praktyczne :  60 godzin zegarowych (60 x 60 min.).


Dla osób posiadających już prawo jazdy kat. C, szkolenie praktyczne  nauki jazdy kat. D obejmuje 40 godzin zegarowych (40 x 60 min.).

Zapisy on-lineZaufane opinie