503120366 | 502518088 | 501313444
najlepsza zdawalność
Zobacz nasze lokalizacje

Miejsca gdzie prowadzimy kursy

ZMIANY DOTYCZĄCE KURSU NA WÓZKI WIDŁOWE

Od 1 czerwca 2019 r. weszły w życie zmiany dotyczące sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń.

Najistotniejsze kwestie to:

-sposób przeprowadzania egzaminu, a mianowicie jego część teoretyczna- dotychczas w formie ustnej teraz będzie miała formę pisemną w postaci papierowej lub elektronicznej.

-wprowadzone zostają okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (wózki jezdniowe kat. II WJO- 10 lat, kat. I WJO- 5 lat), a warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest zgodnie z art. 23 ust.2c pkt 2 ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym-  wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Zapisy on-lineZaufane opinie