ikona
503-120-366; 502-518-088; 501-313-444
najlepsza zdawalność
Zobacz nasze lokalizacje

Miejsca gdzie prowadzimy kursy

Ceny Egzaminów państwowych po 19 stycznia 2013 r.

Ceny egzaminów państwowych po 19 stycznia 2013 r:

 

1) 30 zł. - za część teoretyczną egzaminu państwowego;
2) 140 zł. - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM ;
3) 180 zł. - za część praktyczną egzaminu państwowego prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A ;
4) 140 zł. - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B ;
5) 170 zł. - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T ;
6) 200 zł. - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D, lub B+E ;
7) 245 zł. - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E ;

 

OPŁATY ZA EGZAMIN PROSZĘ WPŁACAĆ  NA RACHUNEK KONTA BANKOWEGO NR 14 1020 4476 0000 8102 0017 0233  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach 
ul. Składowa 46, 08-110 Siedlce